Nieuws

Uniek samenwerkingsverband van start in Zeijen

In een prima sfeer is woensdag 9 september de Naobergroep Zeijen van start gegaan. De groep bestaat uit vertegenwoordigers van de Boermarke Zeijen, het waterschap Noorderzijlvest, Agrifirm en Belangenvereniging Zeijen. Ze gaat de komende jaren werken aan een ambitieus programma. Diverse projecten moeten gaan bijdragen aan circulaire landbouw en het verbeteren van de biodiversiteit in het gebied. De Boermarke legde de basis voor dit programma begin 2019 in haar Circulair Markeplan Zeijen.

Het bijzondere is dat de Boermarke Zeijen en haar leden de grote motor is achter dit plan. Met recht mag dit dan ook een bottom-up proces worden genoemd, waarin de streek overheden en organisaties heeft uitgenodigd te helpen met het realiseren van duurzame plannen. Zo gaat de Boermarke samen met het waterschap Noorderzijlvest werken aan natuurvriendelijke inrichting van de Grote Masloot. Met Agrifirm wordt nagedacht over het verbeteren van kringlopen in een gezamenlijk bouw-, mest- en grondstoffenplan. De gemeente Tynaarlo ondersteunt een erfbeplantingsplan voor meer biodiversiteit op de boerenerven. Prolander werkt onder andere aan een nieuwe kavelruil.

In de Naobergroep ontbreekt nog een vertegenwoordiger van de groene organisaties. De hoop is dat deze plek spoedig kan worden ingevuld. Uitvoeringsorganisatie voor het landelijk gebied Prolander organiseert alle werkzaamheden en ondersteunt de Naobergroep. Dit programma wordt gefinancierd door de provincie Drenthe en het Ministerie van Landbouw.

Voor meer informatie:
Gerko Brink, voorzitter Boermarke Zeijen, gerko.brink@planet.nl

 12-09-2020
 Boermarke Zeijen (Gerko Brink), Lea

pagina terug