Nieuws

Nieuws uit de bestuurskamer

bestuurskamer Op 25 september a.s. hadden wij als S.V.Z. onze jaarlijkse jaarvergadering gepland. In verband met de corona maatregelingen die er op dit moment in ons land gelden hebben wij als bestuur besloten om onze jaarvergadering dit jaar niet door te laten gaan.

Via het Zeijer Kraantie en Zeijen.nu, de eigen pagina van SVZ, zullen wij onze leden op de hoogte brengen van de gang van zaken over het afgelopen seizoen. Tevens zullen wij een overzicht geven van de financiële situatie en de begroting voor het komende seizoen.

Een ieder die hier dan nog vragen over heeft kan zich richten tot het bestuur. In het volgende Zeijer Kraantie en op de website komt hier meer informatie over.

Vacatures binnen het bestuur

Met ingang van het komende seizoen hebben wij binnen het bestuur een aantal vacatures. Het gaat om de volgende vacatures:
Secretaris, informatie hierover is te verkrijgen bij Yvonne de Boer op telefoonnummer 06-53114130.
Penningmeester, informatie hierover is te verkrijgen bij Rob Soerel op telefoonnummer 06-53649456.
Voorzitter bewegen, informatie hierover is te verkrijgen bij Jans Takens op telefoonnummer 06-57428339.

Wij zijn dus dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Heb je belangstelling voor één van deze functies maak dit dan kenbaar via een mail naar voorzittersvz@gmail.com.

Om de vereniging goed te laten draaien is het van belang dat deze functies wel zijn ingevuld. Wij zien een reactie dan ook met belangstelling tegemoet.


Bestuur S.V.Z.

  7-09-2020
 Bestuur S.V.Z., Lea

pagina terug