Nieuws

Opening werkseizoen Zeijerwiek

Stichting_Zeijerwiek Het afgelopen voorjaar liep het werkseizoen van de Zeijerwiek door de Corona crisis wat abrupt af. Deze zomer hebben we nauwelijks als werkgroep samen gewerkt; als we al wat deden was dat alleen of in hele kleine groepjes. Inmiddels is de zomervakantie voorbij en staat iedereen weer te popelen om te beginnen. Er is genoeg werk te doen!

Het is nog steeds erg lastig om als groep aan het werk te gaan. Daarom hebben we een speciaal protocol afgesproken. We volgen natuurlijk de richtlijnen van het RIVM; we blijven thuis als we verkouden zijn of ons niet lekker voelen, desinfecteren onze handen regelmatig, geven geen hand enzovoort, maar we hebben ook wat aanvullende regels afgesproken. Zo werken we op afstand van elkaar, gebruiken de hele ochtend hetzelfde gereedschap, zit alleen de bestuurder op de gator en gebruiken we de keet niet. Deze, en nog wat andere, afspraken hebben we gemaakt om toch veilig weer aan het werk te kunnen in en rondom Zeijen.

We zijn het werkseizoen begonnen bij het Bollenveen. Hier hebben we opslag verwijderd en zijn ook enkele veengleuven machinaal uitgebaggerd; alles om verlanding van het veentje tegen te gaan. Overal rond het veentje heb je nu weer zicht op het water.

29-08-2020Hettybosmaaier De komende weken gaan we naar de Zeijerwiek. De oevers krijgen een maaibeurt en zullen worden ontdaan van opslag zodat het aanzicht van de oude trekvaart weer wordt geaccentueerd .Voor het goed begaanbaar houden zal de snoeischaar langs de wandelpaden gaan. De singel ten noorden van de Zeijerwiek gaan we op enkele plaatsen uitdunnen. Op deze manier creëren we licht en variatie in de singel, wat goed is voor de vele vogels en insecten.

Als dit klaar is, verplaatst 'het zaterdagochtend-circus’ zich weer naar een andere plek in ons werkgebied.

Het bestuur van de stichting ZeijerWiek eo heeft besloten dit jaar niet mee te doen met het organiseren van een natuurwerkdag plek.

Dat was geen makkelijke beslissing want, buiten het feit dat het altijd erg gezellig en druk bezocht is, vinden wij de natuurwerkdag een belangrijk moment om contact met het dorp en met name ook met de jeugd van de school te houden. De huidige situatie is echter te onzeker en de risico’s te groot om voldoende veilig een natuurwerkdag te organiseren. Heel erg jammer, maar het is even niet anders.

We gaan ervan uit dat we u volgend jaar weer met veel plezier kunnen uitnodigen voor de de door ons georganiseerde natuurwerkdag 2021.

Tot dan! (en in de tussentijd kunt u natuurlijk af en toe, rustig wandelend, onze werkzaamheden komen bewonderen)

  6-09-2020
 Zeijerwiek, Lea

pagina terug