Nieuws

'Allo 'Allo

Zo, alle voorstellingen zijn gespeeld in een uitverkochte zaal bij Café Hingstman. Toneelvereniging De Zeijer komedie heeft dit jaar flink uitgepakt met een groots stuk. Hierdoor moesten er extra (oud) en gastspelers aangetrokken worden. Er is subsidie geregeld en er zijn sponsoren gevraagd. Dit alles maakte het mogelijk om meerdere malen dit stuk op te voeren. Er is zelfs een  discussiemiddag georganiseerd met als thema "Is de oorlog echt voorbij ... in Zeijen?".

Het stuk speelde zich af in een café in Frankrijk, midden in de tweede wereldoorlog. Iedereen die het stuk kent van de televisie heeft zeker bepaalde dingen herkend, die in dit toneelstuk zeker terugkwamen. Zo was daar de moeder van Edith (de vrouw van de waard René) die af en toe luidruchtig met de stok bonsde om aandacht. En de papagaaienverkoper LeClerq. Ook de Duitse (en Italiaanse) officieren werden goed neergezet.

Maar, door iedereen werd goed gespeeld en dit werd dan ook gewaardeerd door het publiek.

 10-02-2020
 Ella, Lea (foto's), Henk

pagina terug