Nieuws

Update Zeijerwiek

Voorde Masloot
Op de kruising van het Kerkpad en de Masloot bevond zich eeuwenlang een zogenaamde ‘voorde’. Een voorde is een doorwaadbare plaats in een beek of rivier. Het Kerkpad verbond het dorp Zeijen in het verleden met het kerkdorp Vries. De bewoners van Zeijen liepen via dit pad naar de kerk of naar de markt. De Masloot was in natte tijden een behoorlijke barrière en trad dan buiten haar oevers. Bruggen waren er in vroeger tijden nauwelijks, maar op een wat hogere en zandige plek lag meestal wel een doorwaadbare plaats. Met grote veldkeien werd een dergelijke plaats verstevigd. Op initiatief van de Stichting Zeijerwiek wordt de voorde binnenkort hersteld. Dit gebeurt op de plaats waar nog oude grote stenen zijn gevonden van vermoedelijk de historische voorde. Aan weerszijde is hiervoor inmiddels ruimte gemaakt door een strook van de houtwal af te zetten (zie foto’s). Het is één van de eerste onderdelen uit het Omgevingsplan IV die met financiële steun van de gemeente, het Jenny Vrielingfonds en het RABO Bank Coöperatiefonds gerealiseerd kan gaan worden. Niet iedereen zal over de soms gladde keien willen lopen en daarom blijft de wandelbrug ook aanwezig
Werkzaamheden nabij het Meesterveentje
Een ander onderdeel van het Omgevingsplan betreft het op de oorspronkelijke hoogte terugbrengen van het aan de wegkant gelegen dijkje bij het Meestersveentje. In de loop der jaren is hier nogal wat uitkomend slib uit het veentje opgebracht en dat leidt tot een sterke groei van bramen en brandnetels waardoor het water ’s zomers bijna niet meer is te zien. Ook met dit project wordt binnenkort gestart. Rechts van de tjasker naast het veentje wordt de steile overgang tussen tjaskerweilandje en bosje verzacht door de hoogste bomen eruit te halen. Zo ontstaat een geleidelijk hoger opgaande zone wat weer goed is voor allerlei planten- en diersoorten. Links van het veentje gaat de buitenste rij bomen eraf. Geleidelijk zal dit eikenbosje worden omgevormd tot een bomenweide waarbij enkele eiken de ruimte krijgen om zich tot ‘echte reuzen’ te ontwikkelen. Onder de bomen door blijven we zicht houden op het veentje.

At de Groot
 19-02-2011
 Henk

pagina terug