Nieuws

SVZ leden contributie incasso - SEPA Prenotificatie

Conform de SEPA vereisten, worden alle leden en ouders van leden van SVZ die een incassomachtiging aan SVZ gegeven hebben, bij deze geïnformeerd dat de volgende bedragen het komende half jaar van hun rekening zullen worden geïncasseerd

op 7 februari 2020:
De kwartaalcontributie jan. – mar. 2020 (Senioren € 45,15 Junioren € 26,25 )
De halfjaarcontributie jan. – jun. 2020 (Senioren € 90,30 Junioren € 52,50 )

op 1 april 2020:
De kwartaalcontributie apr. – jun. 2020 (Senioren € 45,15 Junioren € 26,25 )

Bij de incassering van elk van deze bedragen worden de incassant identiteit van SVZ (NL62ZZZ400460790000) en uw machtigingskenmerk vermeld. Uw machtigingskenmerk is gelijk aan uw SVZ lidnummer.
Als u vragen hebt, kunt u contact met mij opnemen.

Henk Klijn Hesselink
SVZ Ledenadministratie E: svzleden@gmail.com
T:291891

  9-01-2020

pagina terug