Nieuws

SVZ leden contributie verhoging

Hierbij willen we u informeren dat op de algemene leden vergadering 27 september j.l. is besloten dat de verenigingscontributie voor seizoen 2019/2020 wordt verhoogd. Directe aanleiding voor dit zijn de toenemende kosten, met name zaalhuur, en afnemende ledenaantal.

De contributiebedragen voor de sporters zal veranderen in

Senioren € 45,15 per kwartaal ( was € 43,00 )

Junioren € 26,25 per kwartaal ( was € 25,00)

Donateurs, alleen degene die nu het minimum bedrag van € 15,00 betalen, zullen van heden jaarlijks € 15,75 gaan doneren.

De prijs van het Zeijer kraantie blijft € 22,00 per jaar, indien betaald per automatische incasso € 20,00. Abonnees van het kraantie die nog niet per incasso betalen kunnen dit wijzigen d.m.v. het invullen van online aanmeldformulier https://goo.gl/forms/ZmqrgjM0XUbLQhwy1  of het invullen en ondertekenen van bijgevoegd machtigingsformulier en deze te retourneren aan onderstaand adres.

De wijziging zal dan volgend jaar ingaan.

Tevens is besloten om ingaande het seizoen 2020/2021 te stoppen met de Grote Club actie voor leden ouder dan 12 jaar (gemeten op 1 juli 2020). Volgend jaar schaffen we alleen nog loten boekjes aan voor de jeugdleden die op de basisschool. Ter compensatie voor de gemiste extra inkomsten van de Grote Clubactie zal de contributie voor 12+ leden verhogen met € 3,75 euro per kwartaal. We krijgen dan een splitsing van contributies van jeugd, 12+, 16+.

Vanaf 1 juli 2020 gaan we de leden als 16+ aanmerken als ze op het begin van de contributie periode 16 of ouder zijn.

Mvg,

Henk Klijn Hesselink

SVZ Ledenadministratie E-mail: svzleden@gmail.com

Adres: Zuiderstraat 1, 9491 AR Zeijen

 11-10-2019
 SVZ, Aletta

pagina terug