Nieuws

Lustrumactie vijf jaar DE ZEIJER HOOGTE

Zeg ook JA en word donateur van de mfa!

Vijf jaar geleden, zaterdag 21 juni 2014, is de multifunctionele accommodatie (mfa) DE ZEIJER HOOGTE geopend. De mfa kwam toen in de plaats van de oude basisschool, de sportkantine en het dorpshuis. Het nieuwe gebouw is zonder meer een sterk Zeijer staaltje. Door creatieve samenwerking tussen het bestuur van het dorpshuis Co Osinga, de Sportvereniging Zeijen en de Belangen Vereniging Zeijen en steun van de gemeente Tynaarlo is een prachtige accommodatie neergezet.

Gebruikers
DE ZEIJER HOOGTE is inmiddels niet meer weg te denken uit het dorpsleven. De gelijknamige openbare basisschool De Zeijer Hoogte en de Sport Vereniging Zeijen zijn er gehuisvest. Andere vaste gebruikers zijn de buitenschoolse opvang Kidscasa, de klaverjasclub, de schilderclub het Palet, jeugdwerk en jeugdsoos. Ook is er regelmatig een koffieuurtje rond een thema en worden er in de basisschool muzieklessen gegeven. De mfa is daarnaast beschikbaar voor incidentele initiatieven en activiteiten zoals lezingen, gespreksgroepen, concerten, toneel.

Exploitatie
De exploitatie van het gebouw is mogelijk dankzij de gemeente, de gebruikers (met name de huur), inkomsten uit de catering en de donateurs. Laatstgenoemden zijn het fundament onder de mfa. Verreweg de meeste inwoners van de schoolkring Zeijen* dragen hier met een jaarlijkse donatie aan bij. Deze bedraagt € 7,00 voor alleenstaanden en € 14,00 voor gezinshuishoudingen.

Beheer
De mfa wordt beheerd door een stichting. Het stichtingsbestuur (vijf leden) en de twee beheerders (Lammert Schuiten en Jeanet Weidgraaf) vergaderen eens per zes weken. Twee keer per jaar is er een bijeenkomst met de vaste gebruikers van het gebouw. Meer informatie vindt u op Zeijen.nu.

Waarom deze lustrumactie?
Donateurs zijn het inwonersfundament onder de MFA. Inwoners van de schoolkring die geen donateur zijn vragen wij om daarom ook JA te zeggen tegen de mfa en de machtiging in te vullen. Doe deze in de brievenbus van DE ZEIJER HOOGTE aan de Ubbenaseweg 7. Een foto of scan kan ook. Mail deze naar secrdezeijerhoogte@gmail.com of via whatsapp naar nummer 06-15031748 of 06-41266468. Onder de nieuwe donateurs verloten wij eind oktober een paar leuke attenties!

Klik hier voor het machtigingsformulier.

  4-09-2019
 Frits Haasjes, Henk

pagina terug