Nieuws

Resultaten onderzoek naar veiligheidsbeleving en ondermijnende criminaliteit

Jeroen Schumer heeft voor de gemeente Tynaarlo heeft onderzoek gedaan hoe onze inwoners de veiligheid ervaren en in hoeverre er zicht is op bepaalde criminaliteitsvormen. Jeroen heeft hierover zijn afstudeerscriptie geschreven.Hieronder een aantal conclusies.

De gemiddelde leeftijd van het aantal respondenten ongeveer 47 jaar is en dat de respondenten zich in de leeftijd van 16 t/m 81 jaar bevinden. De man- vrouwverhouding is redelijk gelijk verdeeld in de steekproef (respectievelijk 43,7% - 56,3%). Verder is te zien dat het grootste deel van de respondenten (70,1%) in een groot dorp (Eelde- Paterswolde, Vries of Zuidlaren) woont. Tot slot valt op dat het gemiddelde opleidingsniveau (M = 2,71) vrij hoog is. Dit is echter te verklaren, omdat gemeente Tynaarlo tot één van de hoogst opgeleide gemeenten behoord1.

De resultaten van dit onderzoek laten zien dat over het algemeen de meerderheid van de inwoners bereid is een melding te maken van ondermijnende criminaliteit. Maar als er wordt gekeken naar meldingsbereidheid voor verschillende ondermijnende activiteiten valt op dat bijna de helft van de inwoners activiteiten als hennepteelt (37,5%), witwassen (40,9%) en zorgfraude/PGB-fraude (42,2%) niet zou melden. Het lijkt erop dat mensen het minder erg vinden als mensen zich met hennepteelt, witwassen en zorgfraude/PGB-fraude bezighouden en dat zij de gevolgen van deze activiteiten ook minder schadelijk vinden voor de buurt.

Jeroen heeft het rapport ons toegestuurd en de geïnteresseerden kunnen het rapport lezen. Meer info: klik hier Samenvatting + Resultaten Scriptie Ondermijning J. Schumer

Met vriendelijke groet, Jeroen Schumer, Stagiair Beleidsadviseur Veiligheid, Team Publiekszaken & Veiligheid - Veiligheid

 22-08-2019
 Jeroen Schumer, Henk, Ella

pagina terug