Nieuws

AANSTAANDE donderdag 28 maart Leden vergadering BVZ!!!

Logo_BVZAan de leden van de Belangenvereniging Schoolkring Zeijen, door omstandigheden is de uitnodiging niet verzonden maar hierbij nodig ik u uit voor de jaarvergadering van de BVZ. Deze is al AANSTAANDE donderdag

– op 28 maart 2019

– om 20.00 uur 

– in Café- Zalencentrum Hingstman

Klik op "verder lezen" voor de agenda. Klik hier voor het verslag.

Agenda

1. Opening

2. Verslag van 29 maart 2018

3. Jaarverslag 2018

* Stichting Glasvezel Schoolkring Zeijen (Klaas Jan Nijboer)
* Verplaatsing hoofdveld (Gerben van Dam / gast namens werkgroep: Bert Pathuis)
* AED (Hermien Schoon)
* Jeugdwerk Zeijen (Migchiel de Vlas)
* Verzetsmonument (Menno van den Ham)
* Ontwikkelingen Verkeerscommissie (Migchiel de Vlas)
* Paasvuur (Klaas Jan Nijboer)
* Grootschalige energie-opwekking gemeente Assen (Menno van den Ham)
* Hemmeldag (Jan Rene Krijthe)
* Adviesraad Platteland en kleine kernen (Dientje Bodenstaff)

4. Financiën

* Financieel jaarverslag 2018 (penningmeester Jan René Krijthe) en verslag kascommissie
* Begroting 2019
* Kascommissie: huidige kascommissieleden Jan van Oudheusden en Henk Klijn Hesselink (aftredend). Benoeming nieuw kascommissielid.

5. Bestuurssamenstelling

* De bestuurssamenstelling zal wijzigen. We nemen afscheid van secretaris Dientje Bodenstaff en bestuurslid Klaas Jan Nijboer. De overige leden blijven aan:      Voorzitter: Gerben van Dam
Penningmeester: Jan Rene Krijthe
Leden: Menno van den Ham, Hermien Schoon en Migchiel de Vlas

6. Benoeming Nieuwe Bestuursleden.

* Het bestuur van de Belangenvereniging draagt de volgende leden voor om benoemd te worden tot lid van het bestuur:

 Dieneke Kroeze – van Veen
 Bert Wubs

De Algemene ledenvergadering benoemt de nieuwe leden van het bestuur. Tegenkandidaten kunnen tot uiterlijk 1 uur voor de vergadering gemeld worden bij de secretaris van het bestuur, Dientje Bodenstaff.  Na de voordracht zal de algemene ledenvergadering gevraagd worden de nieuwe bestuursleden te benoemen.

7. Rondvraag

8. Sluiting

Na het officiële gedeelte van de vergadering volgt een uitleg door Kirsten Smit, woordvoerder van de NAM omtrent de plannen van de NAM inzake gaswinning in Noord-Drenthe.

Deze presentatie begint om ongeveer 21.00 uur.

 

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van de BVZ

 24-03-2019
 BVZ/Menno van den Ham, Alie

pagina terug