Nieuws

Stichting O.L. school te Ubbena

In de Provinciale Drentsche en Asser courant van 14 februari 1929 vinden we een verslag van de raadsvergadering op woensdag 13 februari in Vries.

"Van een 27 ouders van kinderen in de leeftijd der schooljaren te Ubbena en omgeving is een aan den Raad verzocht te willen besluiten tot den bouw eener school voor O.L. onderwijs te Ubbena.
B. en W. komen reeds aanstonds met een bepaald voorstel omdat het van de door den Raad te nemen beslissing afhankelijk zal zijn in hoeverre voortgang moet worden gemaakt met een plan tot verbouwing van de school in Zeijen.
Tengevolge van de laatste wijziging der Lageronderwijswet, zal namelijk..."

Lees verder op Historisch Zeijen.nu »

 20-01-2019
 Rolf

pagina terug