Nieuws

Aalscholver gespot bij de Zeijerwiek

Een oplettende wandelaar heeft bij het bankje bij de Zeijerwiek deze aalscholver gespot en op de foto gezet.
Hij zit duidelijk op de uitkijk of er voor hem nog wat te eten is. 

Volgens de site van de vogelbescherming is het verenpak van een aalscholver grotendeels diep bronsgroen. Elk veertje van de bovenvleugels heeft een subtiel zwart randje. Dat geeft de vogel een ‘geschubd’ uiterlijk. In het voorjaar kleuren de vogels op hun mooist. De wangen en dijen zijn dan wit bevederd en de kruin en nek van zilverwitte manen voorzien. De onbevederde keel kleurt dan geel. Dit prachtkleed verdwijnt in de loop van het broedseizoen.

De aalscholver is een oude, vertrouwde bewoner van het waterrijke Nederland. Het is een forse, donkere watervogel met gehaakte snavel. Een goed instrument voor de visvangst. Hun vlucht is stevig en resoluut, ze vliegen in strakke lijn naar hun bestemming. Vertrouwd is ook het beeld van aalscholvers met gespreide vleugels om ze te laten drogen. Aalscholvers broeden in kolonies.

 10-10-2018
 Reinder Reitzema, Ella

pagina terug