Nieuws

Bijzondere hobby's en vrijetijdsbestedingen 1

Inwoners van de Schoolkring Zeijen hebben soms bijzondere en niet-alledaagse hobby's of vrijetijdsbestedingen.
In dit artikel het vrijwilligerswerk van Rolf Tjassens uit Zeijen bij MUSIC4ALL Haren.

Als scholier heb ik vroeger meegedaan aan een projectje waar kinderen uit middelbaar onderwijs in contact werden gebracht met kinderen met een verstandelijke beperking. Deze ontmoeting heeft mijn kijk op het leven positief beïnvloed, ik ben het nooit vergeten. Toen ik in 2014 via mijn schoonzusje de vraag kreeg om voor MUSIC4ALL Haren een website te maken en te onderhouden heb ik niet lang getwijfeld, natuurlijk!!

MUSIC4ALL Haren is een unieke vorm van samen-muziek-maken waarbij mensen uit bijzondere doelgroepen worden uitgedaagd. De bijzondere doelgroepen zijn jongeren met een visuele, auditieve en/of verstandelijke beperking waarbij liever wordt gesproken over bijzondere mogelijkheden dan over belemmeringen. Leerlingen van het Zernike College en het Maartenscollege werken samen met leerlingen van de Dr. J. de Graaf school (school voor leerlingen met een auditieve beperking), de Visio Onderwijs school (voor leerlingen met een visuele beperking) en bewoners van Borgheerd Haren (voor begeleid zelfstandig wonen).

In de maanden december tot en met april repeteren de deelnemers onder leiding van conservatoriumstudenten in het Zernike College aan de Kerklaan in Haren. Met als afsluiting een groots optreden in het Prins Claus Conservatorium in Groningen.

Langzamerhand ben ik steeds meer betrokken geraakt bij de hele organisatie. Naast de website, kwam ook het bijhouden van de social media erbij, meedenken met het bestuur en als laatste het ondersteunen tijdens de repetities. Dat ik gebruik maak van een rolstoel bleek hier eerder een voordeel dan een nadeel. Natuurlijk kun je niet overal fysiek bij helpen, maar het grote voordeel is - tenminste zo beleef ik het - dat de groep deelnemers met een beperking mij makkelijker accepteren. Wellicht omdat ik zit en dus kleiner ben kom ik minder "bedreigend" over, of mogelijk ben ik ook wel simpelweg "anders" net als zijzelf...
Al heb ik totaal geen achtergrond in het onderwijs of in de muziek, het gaat me goed af... Muziek verbindt!

Meer informatie over MUSIC4ALL Haren is te lezen op www.music4allharen.nl >>

Rolf Tjassens.

Foto: Jurgen Moorlach

Heb jij ook een bijzondere en niet-alledaagse hobby of vrijetijdsbesteding?
Als je dit met ons wil delen, stuur dan een mail naar: zeijennu@hotmail.com

  2-12-2018

pagina terug