Nieuws

SVZ leden contributie incasso - SEPA Prenotificatie

Conform de SEPA vereisten, worden alle leden en ouders van leden van SVZ die een incassomachtiging aan SVZ gegeven hebben, bij deze geïnformeerd dat de volgende bedragen van hun rekening zullen worden geïncasseerd op 30 juli 2018:

De kwartaalcontributie jul. – sep. 2018 (Senioren € 38,00 Junioren € 23,80 )
De halfjaarcontributie jul. – dec. 2018 (Senioren € 76,00 Junioren € 47,60 )
De jaarcontributie jul. 2018– jun. 2019 (Senioren € 152,00 Junioren € 95,20 )

Bij de incassering van elk van deze bedragen worden de incassant identiteit van SVZ (NL62ZZZ400460790000) en uw machtigingskenmerk vermeld. Uw machtigingskenmerk is gelijk aan uw SVZ lidnummer.

Als u vragen hebt, kunt u contact met mij opnemen. Henk Klijn Hesselink, SVZ Ledenadministratie, E: svzleden@gmail.com, T:291891

 11-07-2018
 Marja Takens, Henk

pagina terug