Nieuws

SVZ leden contributie incasso - SEPA Prenotificatie

Conform de SEPA vereisten, worden alle leden en ouders van leden van SVZ die een incassomachtiging aan SVZ gegeven hebben, bij deze geïnformeerd dat de volgende bedragen van hun rekening zullen worden geïncasseerd op 30 april 2018:

De kwartaalcontributie apr. – jun. 2018 (Senioren € 38,00 Junioren € 23,80)

Bij de incassering van elk van deze bedragen worden de incassant identiteit van SVZ (NL62ZZZ400460790000) en uw machtigingskenmerk vermeld. Uw machtigingskenmerk is gelijk aan uw SVZ lidnummer.

Als u vragen hebt, kunt u contact met mij opnemen.

Henk Klijn Hesselink

SVZ Ledenadministratie
E: svzleden@gmail.com
T: 291891

 16-04-2018
 Aletta

pagina terug