Nieuws

Informatiebijeenkomst gemeente Assen over project Energie van Assen (EvA)

Op woensdagavond gaf de gemeente Assen een toelichting op hun ambitieuze plannen om de gemeente in 2040 energie-neutraal te hebben en in 2050 zelfs CO2-neutraal. De zaal was helemaal vol en veel mensen moesten zelfs staan. Het laat wel zien dat men erg geïnteresseerd was in het onderwerp. Op dit moment is er nog geen sprake van concrete plannen. De inwoners van Assen worden dan ook opgeroepen om mee te denken en mee te doen in het ontwikkelen van ideeën tot concrete plannen. In totaal gaat het om een jaarverbruik van 4.500 Terra Joule, nodig voor auto's, bewoners en bedrijven. De oplossing moet voor twee derde komen uit energiebesparing, deelname aan warmtenetten, wind op zee en een verdubbeling van de huidige energieopwekking (o.a. door opwekking bij het RWZI). De laatste 1.500 TJ moet komen uit nieuwe projecten zoals meer zonnepanelen op daken en in zonneparken (nu al 500 hectare in de plannen) en windmolens.

Dit alles vergt nog veel onderzoek en overleg met alle betrokkenen. We zijn benieuwd hoe dit zich in de toekomst verder zal gaan ontwikkelen. Voor meer informatie kun je kijken op de website van "Energie van Assen".
Er werd op de avond geen woord gerept over de gemeente Tynaarlo. We zijn benieuwd of ook de gemeente Tynaarlo met dergelijke plannen rondloopt, want naast "Eva" moet er toch een "Adam" in de gemeente Tynaarlo te vinden zijn!

Klik hier voor de presentatie van de gemeente assen en hier voor de presentatie van de Natuur en Milieu federatie.

 10-02-2018
 Henk

pagina terug