Nieuws

Presentatie nieuwe gator werkgroep Zeijerwiek

Op zaterdag 30 september presenteert de Stichting Zeijerwiek op feestelijke wijze de nieuw aangeschafte gator (zie foto) voor de fondsen die de aanschaf ervan financieel mogelijk maakten. Het programma daarvoor ziet er als volgt uit;

10.00 uur ontvangst in de ijsclubkantine (links van Hoofdstraat 40 te Zeijen de zandweg inlopen tot aan het clubhuis).
10.15 uur: koffie en welkomstwoord door de voorzitter van onze stichting.
10.30 uur: vertoning korte film over het werk van onze stichting door de coördinator van de werkgroep Zeijerwiek.
10.45 uur: vertrek naar ons werkgebied aan de Zeijerwiek, alwaar demonstratie afvoeren maaisel en vervoer met nieuwe gator.
11.20 uur: retour bij ons clubhuis en napraten onder genot van een drankje.
11.50 uur: afsluiting programma.

De Stichting Zeijerwiek heeft als doelstelling: Behoud en verbetering van de woon- en leefomgeving van Zeijen en omgeving. Al 34 jaar werkt de werkgroep Zeijerwiek (onderdeel van de stichting) daarom aan verbetering en behoud van natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatiemogelijkheden rondom Zeijen.
Deze werkgroep doet dit door het geregeld maaien van de veentjes en de Zeijerwiek en door de verjonging van meerdere houtwallen. Ook onderhoudt de werkgroep enkele wandel- en fietsroutes. Een belangrijk hulpmiddel hierbij vormt de gator. Met deze gator transporteert de werkgroep werkmateriaal en maaisel, takken en dergelijke.
Om dit te kunnen blijven doen moest de huidige oude gator worden vervangen. Zonder een goede gator zou het resultaat van 34 jaar vrijwillig natuur- en landschapsonderhoud verloren gaan. Alles zou weer dichtgroeien en paden zouden onbegaanbaar worden.
De gator wordt bovendien ook gebruikt voor vervoer van mindervalide deelnemers aan wandelingen of excursies die de stichting op aanvraag organiseert. Minder goed ter been zijnde deelnemers kunnen dank zij gator toch mee om kennis te nemen van de mooie omgeving van Zeijen.
De stichting prijst zich gelukkig dat enkele fondsen bereid waren om een financiële bijdrage voor een nieuwe gator ter beschikking te stellen. Dit zijn het Coöperatiefonds van de RABO Bank Noord Drenthe, de Stichting Emmaplein Foundation uit Haren en het Russell-ter Brugge fonds uit Amsterdam. Samen met de bijdragen van de donateurs van de stichting kon een nieuwe gator worden aangeschaft.

 23-09-2017
 At de Groot, Henk

pagina terug