Nieuws

OBS De Zeijer Hoogte is groen!

Na bijna drie jaren door de inspectie onder verscherpt toezicht te hebben gestaan, zijn we na hard werken erg blij met het positieve oordeel. Er waren diverse oorzaken waardoor we onder dit toezicht kwamen te staan. Op deze tekortkomingen hebben wij goed weten te anticiperen. Dit heeft dus nu geresulteerd in positieve resultaten en meer stabiliteit.

Alle ontwikkelingen op gebied van onderwijsvernieuwingen werden, ondanks de inspectiedruk, doorgezet. Zo zijn we ons aan het scholen om onze ondersteuning nog meer op de best presterende leerlingen te richten en gaan we ook het zelfstandig werken meer verbreden en verdiepen.

Ons motto is ook:

Speciaal waar het moet, regulier waar het kan.

OBS De Zeijer Hoogte is een school met 74 leerlingen, waar iedereen welkom is. De ouders zijn ons blijven steunen en hebben altijd vertrouwen gehouden in de school en het team. Er zijn geen kinderen van school gehaald en ook blijven we qua leerlingenaantal vrij stabiel.

Toch zouden we graag een regioschool willen zijn! We draaien met een continurooster, er is kinderopvang van 07.00 uur tot zeker 18.00 uur en ligt de school heel centraal tussen Assen en Groningen!

Elke ouder wenst het beste voor zijn of haar kind. Een kleinschalige school in een groene omgeving met veel speelruimte, waar iedereen elkaar kent en helpt. De school zit in een prachtig MFA- gebouw, waar een peutergroep (de Peuterneus), Kids Casa met de voor en naschoolse opvang en de sportvereniging SVZ zijn gehuisvest. Naast de voor- en naschoolse opvang is er ook ruimte voor naschoolse muzieklessen en binnenkort theaterlessen voor kinderen. Daarnaast biedt SVZ voetbal, gym en volleyballessen aan. Aan een integraal kind centrum wordt momenteel hard gewerkt!

Kortom: OBS De Zeijer Hoogte is een boeiende school in het betrokken en gezellige dorp Zeijen.
 19-12-2016
 Geert Speelman/Lyanne, Aletta

pagina terug