Nieuws

Incasso - Sepa pre notificatie Zeijerwiek

Conform de SEPA vereisten, worden alle donateurs van de stichting Zeijerwiek, die een incassomachtiging aan deze stichting gegeven hebben, bij deze geïnformeerd dat uw jaarlijkse donateursbijdrage in de maand november 2016 wordt geïncasseerd.

Hierbij wordt de naam van de incassant “Stichting Zeijerwiek” en uw machtigings-kenmerk vermeld. Uw machtigingskenmerk is uw persoonlijk donateursnummer.

De donateurs, die ons niet gemachtigd hebben, ontvangen binnenkort een acceptgiro thuis.

Als u vragen hebt, kunt u contact met mij opnemen per e-mail.

Stichting Zeijerwiek,
Erik Heling/donateursadministratie      E-mail: erikheling@gmail.com

 22-11-2016
 St. Zeijerwiek/Erik Heling, Alie

pagina terug