Nieuws

Bezoek van Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden aan de heide-ontginning in het Zeijerveld

"Bezoek van Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden aan de heide-ontginning in het Zeijerveld van den heer J.T. Cremer, President van de Ned. Handelsmaatschappij; De ontginning is aangevangen in 1906 over eene oppervlakte van 600 H.A. heide-, veen- en leemgronden, aan de heer Cremer tot bovengenoemd doeleinde verkocht door bemiddeling van de Ned. Heidemaatschappij, die de leiding der werkzaamheden heeft en als gastvrouw optrad bij het bezoek naar de terreinen, die ongeveer 1 uur van Assen gelegen zijn. - Te voet werden bezichtigd de Julianahoeve (red. Min. Cremerstraat 16), de pas ontgonnen terreinen en de woeste grond, terwijl Z.K.H. den eersten steen legde aan de boerderij "Oudeheide" (red. Min. Cremerstraat 23). De heer Cremer verricht met de ontginning een edel werk, dat tot zegen van de bevolking zal strekken. - Het bezoek van de Prins is een vernieuwd bewijs, hoezeer de welvaart van het Nederlandsche volk Z.K.H. ter harte gaat."

Foto 1: "Aankomst aan het Hotel Groenendaal te Assen (red. Marktstraat 5), waar aan de omgeving een feestelijk aanzien gegeven was."
Foto 2: "Terugkeer van de eerste-steenlegging aan de boerderij 'Oudeheide'."
Foto 3: "Op weg naar de Julianahoeve. Op de voorgrond Z.K.H. Prins Hendrik en de heer Cremer."Bron: magazine "De Prins" 2 juli 1910
Foto's: de Vries

Veel meer foto's met een verhaal in de beeldbank >>

 26-11-2016
 Rolf

pagina terug