Nieuws

Op De ZeijerHoogte

Geen bericht is goed bericht.....

Daarom hebben we de laatste tijd weinig van ons laten horen. Tijdens het vorige, eerste, mfa-seizoen was dat wel anders. Allerlei bestuurlijke zaken moesten toen nog geregeld worden. Ook zijn in dat jaar subsidies voor interieur en meubilair aangevraagd en verkregen. En ons prachtige gebouw bleek nog een aantal kinderziektes te hebben die verholpen moesten worden.

Het, nu bijna afgelopen, tweede seizoen kwamen we in een wat rustiger vaarwater. Wij kregen – heel belangrijk - grip op begroting en budgetten. Deze waren aanvankelijk gebaseerd op schattingen en die bleken gelukkig goed te sporen met de realiteit. We bespraken de aanschaf van een boekhoudpakket, het afsluiten van diverse verzekeringen en stelden een bhv-reglement vast. Ook beveiligingscamera’s en vele andere praktische punten, waaronder een pinapparaat, passeerden de revue. Allemaal nuttige zaken maar weinig zinvol om tussentijds over te berichten op Zeijen.nu of in het Zeijer Kraantie.

We doen al deze beheerstaken uiteindelijk voor de gebruikers. Zij toonden zich zowel tijdens het najaars- als voorjaarsoverleg zeer te spreken over het gebouw, de afstemming en samenwerking onderling en met de twee beheerders. Heel tevreden over en zelfs trots op het resultaat waren ook de zgn. ‘founding fathers’ van onze Mfa. Zonder hun voorbereiding en uithoudingsvermogen was DE ZEIJER HOOGTE er nooit gekomen. Bij de feestelijke uitreiking in december van een Koninklijke onderscheiding aan een van hen, Marchienus Emmens, kwamen vele anekdotes naar boven..

Wij gaan door op de ingeslagen weg. Maar dan wel ook met het oog op de wat verdere toekomst. Op dit moment is de bezetting van de ruimtes optimaal. Zaak is dit zo te houden, zeker op de wat langere termijn. Daarom denken wij bijvoorbeeld nu al actief mee over het vormen van een Kidscentrum Zeijen. Allerlei ontwikkelingen op het terrein van subsidiëring baren ons wel zorgen. Deze hebben wij in een heel positief gesprek met de wethouder kenbaar gemaakt en gemerkt dat onze zorgen gedeeld worden. De toekomst is een uitdaging. Heeft u ideeën voor een verdere invulling van de Mfa met diensten en activiteiten, dan ontvangen wij die graag op ons mailadres: secrzeijerhoogte@gmail.com. Zo kunnen wij met elkaar tot nog grotere (Zeijer) hoogte stijgen.

 22-06-2016
 Frits Haasjes (secr. MFA)/Alie

pagina terug