Nieuws

Huis te Zeijen, de volgende stap

Het voorontwerp bestemmingsplan voor onze plannen ligt vanaf vrijdag 26 februari tot vrijdag 17 maart ter inzage op het gemeentehuis en ook via de website www.tynaarlo.nl kunnen ze ingezien worden. Er kunnen dan eventueel zienswijzen ingediend worden.

Op woensdag 9 maart van 19.00 – 20.00 uur is er ook bij ons in Huis te Zeijen gelegenheid tot het inzien van de plannen. Henk Feenstra van de gemeente zal hierbij aanwezig zijn.

Dit voorontwerp bestemmingsplan is een juridisch kader waarin wordt beschreven welke plannen we hebben op de locatie en hoe het er globaal uit gaat zien. De componenten zijn vanaf het begin duidelijk.

Hier alles in het kort op een rijtje: Uitgangspunten 

Wanneer deze stap goed is doorlopen kunnen we verder met de concrete uitwerking van het plan. Dit betekent dat de tekeningen van de gebouwen verder worden uitgewerkt en dat in samenspraak met welstand het definitieve ontwerp gemaakt kan worden. Plattegronden, detaillering en materiaalkeuze zijn hierin belangrijk.

We houden u op de hoogte... Met vriendelijke groet, Marja Takens

 24-02-2016
 Marja Takens, Henk

pagina terug