Nieuws

Kerkuilen

De Kerkuil is graag in de buurt van mensen en is van oudsher sterk verbonden aan ons cultuurlandschap. Dat landschap is alleen in de laatste decennia sterk veranderd. De landbouw is grootschaliger en intensiever, de ruilverkaveling heeft het landschap veranderd, het verkeer is sterk toegenomen en veel broedplekken zijn verdwenen omdat boerderijen zijn omgebouwd tot woonboerderij en daarbij de traditionele oeleborden vaak zijn dichtgetimmerd. Daardoor heeft de Kerkuil het in onze huidige omgeving veel moeilijker dan vroeger.

De kerkuil is niet alleen een mooie vogel, het is ook een nuttige vogel. Het favoriete kostje van een kerkuil bestaat uit veldmuizen. Ook in ons huidige cultuurlandschap en woonomgeving is er plek voor de kerkuil. De Stichting Kerkuilenwerkgroep Nederland probeert de Kerkuil daarbij een handje te helpen. Dat doet zij door het geven van advies over het plaatsen van nestkasten en het voorkomen van overlast, het plaatsen, controleren en schoonhouden van nestkasten, het laten ringen van uilen en het geven van voorlichting op bijvoorbeeld scholen. Ook in Drenthe is een groep mensen actief.

Sinds kort ben ik voor Zeijen en omstreken coordinator voor de Kerkuilenwerkgroep. In de afgelopen jaren is er niet zo heel erg veel ruchtbaarheid gegeven aan de mogelijkheden die de Kerkuilenwerkgroep kan bieden en daarom is er ook geen goed beeld van alle uilen en nesten die hier in de omgeving zijn. Misschien heeft u uilen op uw erf en vindt u het wel leuk als de jonge uilen worden geringd of misschien ziet u vaak uilen op uw erf en heeft u hulp nodig bij het plaatsen of onderhouden van een kast. In dat geval kunt u contact met mij opnemen via henk@boxma.nl of op 291840.

 28-05-2015
 Henk Boxma, Erna, Migchiel

pagina terug