Nieuws

Bouwbedrijf Geerts ontvangt een afvaardiging van het ministerie BZK.

Woensdag 17 december jl. ontvingen wij de volgende personen:
De heren B. Dunsbergen en M. Smallenbroek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks relaties (hieronder valt het departement wonen van minister Blok), Dhr. H. Nieman van het instituut van Bouwkwaliteit en de heren H.J. Blomberg en W. de Boer, beide van het NVBU (Noordelijke Vereniging van Burgerlijke- en Utiliteitsbouw).

Tijdens een werkbezoek in Drenthe werden een drietal bouwbedrijven uit het MKB aangedaan en het bezoek aan Zeijen stond in de 2e helft van de middag op de planning. Na een korte presentatie over ons bedrijf en een rondleiding door de timmerfabriek stond een discussie op het programma over het wetsvoorstel m.b.t. de private kwaliteitsborging.
Dit wetsvoorstel omvat een aantal ingrijpende veranderingen op het gebied van de borging en levering van kwaliteit in de bouw.
Tijdens het voornoemde bezoek konden wij onze mening kenbaar maken over dit nieuwe systeem. Vooral kwam aan de orde wat dit wetsvoorstel voor praktische consequenties heeft in de bouw.

 

 30-12-2014
 Petra Geerts / Erna, Alie

pagina terug