Nieuws

Energie-Rijk Zeijen

Zonneweide Zeijen
Deelnemers aan een energiecoöperatie die een zonneweide gaat oprichten komen in aanmerking voor een korting op hun elektriciteitsprijs van 9 eurocent. Voor een gemiddeld huishouden is dat € 315,-- per jaar.
Energie-Rijk Zeijen (ERZ) heeft echter niet de kennis in huis hebben om tot een gedegen businessplan te komen. En als de zonneweide economisch haalbaar blijkt te zijn dan is het vervolgens de vraag hoeveel huishoudens mee gaan doen. Daarbij is Zeijen duidelijk te klein en moet je dus richting Vries en Assen Noord kijken. Daarmee wordt het project bovenlokaal van aard is en is het de vraag of ERZ daar dan aan moet/wil/kan gaan trekken. Meer voor de hand ligt dat beide gemeenten dit oppakken. ERZ gaat dit bespreken met beide gemeenten.
Indien de zonneweide onhaalbaar blijkt dan zou alsnog ingezet kunnen worden op het plaatsen van zonnepanelen op grote daken van stallen etc.
Enquête ERZ
In de hoop te weten te komen wat het ERZ-project concreet heeft opgeleverd en wat het voor de inwoners van de schoolkring Zeijen heeft betekend is enkele weken geleden een enquête uitgezet (via de site, het Zeijerkraantie en de bij ERZ bekende mailadressen). Helaas vulden slechts 13 mensen de enquête in, zodat er nauwelijks conclusies aan te verbinden zijn. Het goede nieuws is dat op één na alle 'invullers' lof hebben voor het ERZ-project.
Er zijn lampen vervangen door LED-lampen en men heeft zonnepanelen geplaatst. Vrijwel iedereen heeft goede steun gehad aan de verschillende onderzoekrapportages. Opgemerkt wordt dat ERZ de discussie over duurzaam energiegebruik op gang heeft gebracht en dat goed is gecommuniceerd. Eén 'invuller' vindt dat ERZ meer had moeten doen aan het creëren van draagvlak.
Op de jaarvergadering van de Belangenvereniging Zeijen (27 maart) zal ERZ voorstellen het ERZ-project af te sluiten omdat aan de door BVZ verleende opdracht is voldaan.
Mochten er mogelijkheden zijn voor een zonneweide of een project met zonnepanelen op grote schuren dan zal daarvoor een nieuwe projectgroep opgericht worden.
Teruggave BTW op zonnepanelen
Woensdagavond 19 februari verzorgde Hedde Heidinga een voorlichtingsavond over de mogelijkheid BTW terug te vragen bij de Belastingdienst. Duidelijk was dat dit nauw luistert; men moet het eerste jaar tijdig de juiste formulieren invullen en de juiste verzoeken doen. Inwoners die niet in de gelegenheid waren de avond bij te wonen en die na 20 juni zonnepanelen hebben geplaatst of dat nog van plan zijn, wordt daarom aangeraden zich te laten informeren door Hedde Heidinga.

  4-03-2014
 At de Groot / Erna

pagina terug