Nieuws

Stormschade

Bij het Bollenveen is bij de oktoberstorm helaas één van de oudste eiken omgewaaid. Na het afzagen kwam de onderstam spontaan weer overeind, maar het is de vraag of die weer uit zal lopen.

In zijn val nam hij een andere eik mee en ook een dikke zijtak van de naastgelegen eik die bleef hangen tot de Kerststorm van 24 december maar toen alsnog naar beneden kwam. Heel erg jammer want deze twee eiken staan als jonge eiken al op een ansichtkaart uit 1923.
Inmiddels is het pad rondom het veentje weer begaanbaar.

Van de op de foto staande tjasker zijn de wieken gelukkig niet afgewaaid. Deze zijn voor het jaarlijkse onderhoud weggehaald door de tjasker-werkgroep. Om het jaar wordt één van de twee tjaskers die Zeijen rijk is voor een grote onderhoudsbeurt in de schuur van Jan Struik onder handen genomen. De tjasker-werkgroep valt net als de werkgroep Zeijerwiek onder de Stichting Zeijerwiek e.o. en bestaat uit de volgende inwoners van Zeijen: Jan Struik, Piet Bouwknecht, Elte van Dijk, Marchinus Annanias en Jan Emmens.

Er wordt door nogal wat mensen in Zeijen aan leden van de werkgroep Zeijerwiek gevraagd wat wordt gedaan met de omgewaaide bomen. Sommige inwoners vinden het een rommeltje. Anderen zijn van mening dat het nu eenmaal bij de natuur hoort. Het plan van de werkgroep is om erg in het zicht liggende bomen weg te halen en ook de half omgevallen bomen die andere bomen of struiken hinderen in hun groei. Bij dat kort zagen en wegslepen ontstaat een wat grotere open plek in de houtwal of het bosje en dat kan weer waardevol zijn voor nieuwe ontwikkelingen.
De overige omgewaaide bomen willen we laten liggen omdat ook zo'n omgewaaide boom – al dan niet afstervend – bepaalde en soms nieuwe natuurwaarden in onze omgeving kan brengen.

 

 13-01-2014
 At de Groot / Erna / Lyanne

pagina terug