Nieuws

Verkorte notulen jaarvergadering 2013 SVZ

Samenvatting van de notulen van de algemene ledenvergadering van S.V.Z. d.d. 27 september 2013

Jacob Noord opent de vergadering met een woord van welkom.
Voor SVZ is het nieuwe seizoen weer begonnen, veel zaken zullen komend jaar veranderen. Aan het eind van dit seizoen vooral voor gymnastiek, veel kinderen zijn afgehaakt doordat wij nu een locatie in Oudemolen hebben. Ook de afdeling volleybal heeft te maken met het trainen elders en ondervindt een afname van het aantal jeugdleden. Wij hopen dat dit zich hersteld zodra de MFA gereed is.

Dit jaar is Anne Takens vrijwilliger van het jaar, hij doet al vele jaren erg hand en spandiensten voor de kantine, het veld, leider SVZ 3. In een later stadium zal hier bij stil worden gestaan.

Klik op meer voor de rest.

 

De kantine is inmiddels volledig eigendom van SVZ. De kantine staat hier onder gedoog beleid van de gemeente, hierbij de aantekening zodra het MFA klaar is moet deze weg. Mocht iemand een bestemming weten dan graag doorgeven aan het bestuur.

Sponsor inkomsten wordt steeds belangrijker in de toekomst, er wordt nagedacht of wij door middel van het voeren van acties nog meer inkomen kunnen genereren.

Met betrekking tot het MFA wordt gemeld dat er nu toch echt gebouwd wordt. Er wordt een sporthal gebouwd met een Nevobo afmeting. Vermoedelijk wordt in mei 2014 de MFA opgeleverd. De oude kleedkamers en de oude bestuurskamer worden dan direct gesloopt. Op het huidige trainingsveld zullen alle jeugdteams en SVZ 2 en 3 hun wedstrijden spelen. Het 1ste zal op het oude veld blijven spelen, dit komt door de KNVB norm dat hiervoor een veld met hekken gebruikt moet worden

Het is de bedoeling dat de MFA een eigen naam zal krijgen, de gemeente zal hierin de regie nemen. De bevolking van de schoolkring Zeijen zal worden opgeroepen om hier in mee te doen. De naam zal ook voor de school zijn, het zal geen persoonsnaam worden.

Het bestuur heeft besloten om geen extra verhoging van de contributies door te voeren, alleen de indexering zal worden doorgevoerd.

Het inzamelen van oud papier blijft bij de vereniging, deze inkomsten zijn zeker belangrijk.

Door SVZ zal het komend jaar een nieuw beleidsplan worden gemaakt, hierbij proberen wij ons ook zeker te richten op Assen. Hier zal de samenwerking worden gezocht met school.

De contributie voor volgend jaar wordt als volgt:

Contributie senioren:         € 35, 75 per kwartaal
Contributie jeugd:              € 23,00 per kwartaal
Donateurs:                       € 12,75 per jaargang

Zeijer Kraantie, de reclameborden en advertenties blijven dit jaar ongewijzigd.

Voor de volledige notulen wordt verwezen naar de website van SVZ op www.zeijen.nu

 

 13-11-2013
 SVZ, Alie, Ella

pagina terug