Nieuws

Nieuwe donateurs gezocht

Naast de actieve leden en de sponsors heeft SVZ een groep trouwe donateurs van bijna
60 personen.
Voor hun steun zijn wij hen zeer dankbaar, omdat daardoor mede mogelijk wordt gemaakt dat in Zeijen zoveel verschillende sporten kunnen worden aangeboden.
Toch kan SVZ verdere financiële steun gebruiken en daarom is de vereniging op zoek naar nieuwe donateurs.Wij weten dat ook veel mensen die nog geen donateur zijn, SVZ een warm hart toedragen en wij hopen dat zij alsnog bereid zijn om donateur te worden.

DAAROM DEZE OPROEP: MELD U AAN ALS DONATEUR VAN SVZ !

De standaard donateursbijdrage dit seizoen is € 12,75. Hogere donaties zijn uiteraard altijd welkom.

Aanmelden kan per mail (r.parkins@home.nl), telefoon (0592-291955) of per post door de hier te downloaden formulierstrook in te leveren bij R. Parkins,
Zuiderstraat 9, 9491 AR Zeijen


 11-11-2013
 SVZ, Ella

pagina terug