Nieuws

Voortgang Energie-Rijk Zeijen (ERZ)

Korte samenvatting van de bespreking van de ERZ- Coördinatiegroep van 24 april j.l.:

  • Er zijn uiteindelijk 43 huishoudens die een energieadvies (hebben) laten opstellen. Het eerdere idee om een beknopt advies te laten uitbrengen voor degenen die met vragen zitten over geschiktheid huis/dak voor zonnepanelen, boiler of over al dan niet vervangen Cv-installatie is verlaten. De reden is dat het installatiebedrijf een dergelijk vooronderzoek ook al uitvoert voordat het bedrijf de offerte uitbrengt.
  • Het rapport 'Vervanging Cv-installatie' staat op de site.
  • Op dit moment kiest ERZ voor bemiddeling bij individuele plaatsing van zonnepanelen. Het is jammer dat de zonneweide nu niet haalbaar is want dit zou vanuit ideëel standpunt (iets collectiefs voor het hele dorp) en ook vanuit het aspect landschappelijk aanzien van het dorp de mooiste oplossing zijn. Eind van het jaar – als het regeringsbeleid voor coöperatieve zonneparken duidelijk is – bekijkt ERZ deze optie opnieuw.
  • ERZ vraagt een beperkt aantal (vnl. regionale) installatiebedrijven om een offerte voor zonnepanelen. Ook wordt de bedrijven gevraagd hoeveel korting zij geven bij deelname van meerdere huishoudens. Daarbij betrekken we ook de eventuele aanschaf van een zonneboiler bij het bedrijf en de vervanging van de Cv-ketel. Vervolgens legt ERZ de offertes voor aan belangstellende inwoners die er een keuze uit kunnen maken.
  • Het idee van een energiemarkt is verder uitgewerkt. Deze vindt plaats op vrijdagavond 14 juni van 19.00 – 21.30 uur bij café Hingstman. De markt heeft het karakter van een inloopavond waarbij de projectgroepen op verschillende plekken in de grote zaal visueel hun eindrapportages en/of adviezen presenteren en ingaan op vragen van het publiek. Het uitgekozen installatiebedrijf zorgt dat er het één en ander is te zien op het gebied van zonnepanelen, - boilers, Cv-ketels en wat dies meer zij. En als men wil kan men gelijk intekenen en het bedrijf uitnodigen om een offerte op te stellen.

Een uitgebreidere samenvatting van de vergadering is te vinden op de internetsite van ons dorp: www.zeijen.nu. Klik op deze site in het linker rijtje op 'belangenvereniging' en daarna in de kop op 'Energie Rijk Zeijen', of klik hier.

Voor vragen en suggesties: e-mail deze naar degrootat@gmail.com of bel met: 0592-291584 / 06-10102815.

  2-05-2013
 At de Groot, Henk

pagina terug