Nieuws

Hemmeldag

Zeijen en omgeving zijn weer helemaal schoon. Zaterdag 13 april verzamelden zich zo'n 30 vrijwilligers bij café Hingstman voor de jaarlijkse hemmeldag. Gewapend met grijpers, werkhandschoenen en vuilniszakken werden de vrijwilligers in groepjes op pad gestuurd. Slootkanten en bossages werden ontdaan van al het vuil. Deze bestond vooral uit kleine pet flesjes, blikjes, chipszakjes en plastic zakjes. Ook was er af en toe illegaal vuil gedumpt. Treurig. Al met al was de oogst behoorlijk, maar gelukkig niet zo veel als vorig jaar. Dat lijkt positief. Na afloop bedankte de BVZ iedereen voor hun inzet.

 15-04-2013
 Migchiel, Henk

pagina terug