Nieuws

Vrouwen van Nu.

Oproep aan alle oud-leden van de Vrouwen van Nu afd. Zeijen.

Op donderdag 23 mei a.s  willen we de jaarlijkse fietstocht gaan houden.
We hopen dan ook dat jullie je weer zullen opgeven zodat we weer met een leuk gezelschap zullen gaan fietsen.
Ook de vrouwen die al langer geen lid meer waren, mogen zich gerust weer opgeven.
Opgave graag voor 13 mei a.s. bij Lineke Nijborg(0592-291301) of Trijntje ten Brink(0592-291455).
Geef tevens even door of  je een huurfiets wilt en of je een auto ter beschikking hebt waar evt. ook nog een extra fiets bij
op kan. Evt. bijzonderheden kun je altijd nog even doorgeven.
 

Lineke en Trijntje.

  1-05-2013
 Lyanne, Henk

pagina terug