Nieuws

Historisch boek Zeijen

De zomervakantie komt eraan. Toch blijven de voorbereidingen voor het Historisch Boek Zeijen doorgaan!

Er liggen al enige hoofdstukken- met name over de lang vervlogen tijden- klaar voor de uitgever. En we zijn bezig dat compleet te maken met aantrekkelijk beeldmateriaal. Andere hoofdstukken zijn in ontwikkeling. Na de vakantie hopen we "stamtafelgesprekken" te voeren met een aantal inwoners van Zeijen en schoolkring Zeijen. Dit levert misschien nog weer nieuwe informatie op, of zal een toelichting of aanvulling kunnen zijn op onderdelen van het boek.
Heeft U misschien een verhaal waarvan U denkt: "dat kan wel eens interessant zijn voor het Historisch Boek", schroom dan niet om contact met ons op te nemen!                              
We houden graag een plaats aan de stamtafel voor U open!

Contact kunt U opnemen met een van de leden van de werkgroep, of bel: Margo Deunk- tel: 0592-291450.

 10-06-2010
 Ella

pagina terug