Nieuws

Oproep koersbalwedstrijd tijdens sloopweekend dorpshuis

Ik ben een middag op bezoek geweest bij onze koersballers in Zeijen.

Waarom? Ik zit al jaren in het bestuur van Co Ozinga en zo ook Dinie Tamminga. En elk jaar kwam het punt aan de orde waarom er zo weinig animo is voor koersbal, er vallen alleen maar leden af en er komt bijna niemand bij. 

Nu gaat het dorpshuis eraf en tijdelijk zullen ze bij Café Hingstman onderdak vinden om te koersballen. Dit is misschien een mooie gelegenheid, voor degene die twijfelt, om het eens te gaan proberen, want eigenlijk zou het jammer zijn als dit spelletje in ons dorp gaat verdwijnen. Ik heb inmiddels ook een poging gewaagd  en eigenlijk is het best leuk. Om er meerdere 60 plussers, die tijd beschikbaar hebben, bij te krijgen willen we deze mensen uitdagen om aan de koersbalwedstrijd op 9 maart mee te doen. Maar ook geïnteresseerden, jonger dan 60, mogen zich natuurlijk opgeven om met de wedstrijd mee te doen

Je kunt je opgeven bij Ella Wever (tel. 291613 of email ellawever@hotmail.com)

Aly Drent

 15-01-2013
 Aly, Ella! Migchiel

pagina terug