Nieuws

Energie-Rijk Zeijen flink op stoom

We gaan samen op reis. Op reis naar een wereld op schone energie.

De coördinatiegroep Energie-Rijk Zeijen stelde op 12 september een stappenplan vast voor de verdere werkzaamheden (Klik hier om het stappenplan in te zien). De kansen om meer duurzaam en voor minder geld om te gaan met ons energiegebruik in Zeijen zijn aanwezig en de eerste stap van het plan is om met een huis-aan-huis enquête na te gaan hoeveel belangstelling hiervoor is binnen de schoolkring.

De uitkomsten van dit onderzoek presenteert de coördinatiegroep op 12 december op een bijeenkomst voor alle inwoners van de schoolkring Zeijen in Café Hingstman, aanvang 20.00 uur. Op die avond bepalen we gezamenlijk welke energieprojecten we daadwerkelijk starten.

De aankondiging van de enquête komt in het weekend van 29 en 30 september bij alle inwoners van de schoolkring Zeijen in de bus. Men heeft dan twee weken de tijd om de vragenlijst in te vullen. Dat kan via de site www.zeijen.nu of op papier. In het laatste geval kan men de ingevulde vragenlijst inleveren bij Henk Duit, Noorderstraat 4 te Zeijen. Op verzoek kan de ingevulde lijst ook worden opgehaald.

Het in de vragenlijst aangeven van belangstelling voor een bepaalde energiemaatregel verplicht nu nog tot niets. Pas bij de verdere uitwerking van maatregelen waar voldoende belangstelling voor bestaat, wordt duidelijk wat het een huishouden kost en wat het oplevert. Pas daarna beslist men of men wel of niet mee doet.

Voor nadere informatie: At de Groot (0592-291584 / 06-10102815)

 
 21-09-2012
 At de Groot, Henk/Alie

pagina terug