Nieuws

Houtwallen rond Zeijen


In het vierde Omgevingsplan Zeijen zijn verschillende houtwallen vermeld die nodig een flinke opknapbeurt moeten krijgen. Zonder dat gaan de eiken op den duur dood omdat de wortelvoet steeds meer bloot komt te liggen door uitslijting. Een aantal van die eikenwallen is inmiddels aan de beurt geweest.

Onlangs is dit ook gebeurd met de houtwal in het land van Jeichienus Dekker naast de Oosterweg. Op de foto's is de situatie te zien voor en na de opknapbeurt.

De werkgroep Zeijerwiek is dankbaar dat agrariërs hier aan mee willen werken. De volgende eikenwal die opgeknapt zal worden is die langs het paadje naar de ijsbaan en even verder naar het Hardenbargspattie.

 24-12-2011
 At de Groot, Henk

pagina terug