Nieuws

Start werkzaamheden Zeijerwiek

Start werkzaamheden gedempte deel Zeijerwiek

Zoals in een eerder artikel is vermeld gaat de werkgroep Zeijerwiek het gedempte deel van de wiek en het vroegere haventje (loswal) weer duidelijk zichtbaar maken in het landschap. Afgelopen zaterdag is gestart met het verwijderen van de bomensingel op dit gedeelte. Als de bomen er af zijn vult Henk Bousema BV de diepere plekken op met grond en maakt het bedrijf aan weerszijde van de vroegere wiek een kleine kade die wordt ingezaaid met gras. De vroegere zandweg aan de westzijde van de wiek (de weilandkant) wordt in ere hersteld. Jaarlijks wordt tussen de beide kades rogge of gerst gezaaid, vermengd met klaproos, korenbloem en dergelijke. Dit maakt duidelijk dat sprake is van een lijnvormig landschapselement.

Als de financiële middelen dit ooit toelaten dan wordt dit deel van de wiek volledig uitgegraven waarna er weer water komt te staan. Maar dan zijn we vermoedelijk heel wat jaar verder......

Voor vragen en nadere informatie kan men mailen naar: stichting@zeijerwiek.nl.

Ook kan men bellen met: Roelof Heling (0592-291420) of At de Groot (0592-291584).

 
 21-12-2011
 At de Groot, Henk

pagina terug