Nieuws

Historische website

In het Historisch boek Zeijen staat een hoofdstuk over de bewoningsgeschiedenis van de Zeijer woningen die er in 1830 al stonden. De geschiedenis van de huizen die na die tijd zijn gebouwd komt – samen met ander historisch materiaal waarvoor in het boek geen plaats is – op de site http://historisch.zeijen.nu. Per huis worden de bewoners van vroeger en nu vermeld, voor zover dat achterhaald kon worden.

Het zou kunnen dat er mensen zijn die er bezwaar tegen hebben dat hun naam op de site wordt vermeld. Zij kunnen dat kenbaar maken bij de werkgroep.

Neem in dat geval contact op met:

  • At de Groot, tel: 0592-291584 / 06-10102815 of
  • Margo Deunk, tel: 0592-291450

Ook is er op iedere pagina van de historische website een toets waarmee u kunt reageren op de betreffende pagina. Zo kunt u ook wijzigingen of verbetering aan de redactie doorgeven.

Heeft u nog geen exemplaar van het boek? Deze kunt u hier nog bestellen!

  4-12-2011
 Rolf, Henk

pagina terug