Nieuws

Vooraankondiging Spectaculaire Kerstactie!!

Wegens enorm succes van vorig jaar, zal ook dit jaar onze

Echte warme bakker Fledderus

weer heerlijke suikerbroden bakken.

Een gedeelte van de opbrengst is weer voor SVZ. Vorig jaar hebben velen aangegeven het jammer te vinden dat zij niet wisten dat deze actie eraan zat te komen.

Vandaar nu alvast de aankondiging. De intekenlijsten zullen in het ZK van 5 december komen, dan zijn ze ook te downloaden vanaf de website. Mocht u de suikerbroden op een andere datum nodig hebben, dan is er in overleg veel mogelijk.

 23-11-2011
 Marja Takens / Erna

pagina terug