Nieuws

Donatie Zeijerwiek

Bijdrage aan Zeijerwiek binnenkort afgeschreven.

Eén dezer dagen zal de vrijwillige bijdrage aan de Stichting Zeijerwiek weer automatisch van de rekening worden afgeschreven. Degenen die niet voor automatische betaling hebben gekozen krijgen een acceptgirokaart thuis bezorgd.

De vrijwillige bijdragen maken het voor de werkgroep Zeijerwiek mogelijk de woon- en leefomgeving van Zeijen mooi te houden. Jaarlijks is geld nodig voor het op peil houden van de Zeijerwiek (kosten elektriciteit van de grondwaterpomp), reparaties of vervanging van onderhoudsmateriaal, brandstof voor dat materiaal, verwarming schaftkeet etc. Eventuele subsidies van provincie, gemeente of bepaalde fondsen mogen hier niet voor worden gebruikt, want dat geld moet besteed worden aan eenmalige nieuwe projecten.
De werkgroep Zeijerwiek is blij dat bijna het hele dorp donateur is en dankbaar voor al die financiële steun.

Indien er vragen zijn over de afschrijving of als men de bijdrage wil beëindigen of verhogen dan kan men bellen met de penningmeester van de stichting, John Tukker, telefoon 0592-291415.

Donateurs die een visvergunning afnemen voor het vissen in de wiek krijgen dit jaar geen nieuwe vergunning want hun vergunning loopt nog tot 31 december 2012. Voor donateurs is de visvergunning overigens gratis.
Gratis boek voor nieuwe donateurs
Nieuwe donateurs ontvangen gratis het prachtige jubileumboek "Pioniers in het landschap". Dit werd geschreven door Roelof Heling bij het 25-jarig bestaan van de werkgroep in 2008. Allen die toen donateur waren ontvingen al een gratis boek. Ook zij die na september 2008 donateur werden maar nog geen boek ontvingen, kunnen zich melden bij John Tukker voor een gratis boek (tel: 0592-291415).
En als er mensen zijn die een extra boek willen hebben voor familie, vrienden of bekenden dan kunnen zij dat bij hem kopen tegen de gereduceerde prijs van € 10,--.

 22-11-2011
 Lyanne

pagina terug