Nieuws

De IJsclub Zeijen is (bijna) klaar voor de beloofde horrorwinter!

4 november was weer de jaarvergadering van de IJsclub Zeijen. De opkomst was bijzonder groot! Er waren 35 leden aanwezig, incl. het bestuur.

De toelichting op het seizoen 2010/2011 kon kort, want de winter was maar kort.

Het clubgebouw is in samenwerking met de Stichting Zeijerwiek stevig aangepakt en is, op de zware laatste loodjes na, klaar. Het gebouw moet nog worden afgewerkt. Er worden nog landhekken en een inloop hek geplaatst en de houtwal wordt hersteld. Ook de lantaarnpalen worden nog verplaatst.

Het is de bedoeling dat de Zeijerwiek in de maanden maart t/m oktober gebruik maakt van het gebouw en in het winterseizoen de IJsclub. Er zijn goede afspraken gemaakt over het gebruik en onderhoud.

Er zijn nogal wat veranderingen op bestuurlijk niveau. Nico Nijborg, Wytze Sloterwijk, Jan Takens en Jan IJbema stoppen. Als nieuwe algemene bestuursleden worden Jeroen Strijker en Rogier Bousema voorgesteld. Yvonne de Boer wordt secretaris. Zij neemt deze funtie over van Daniel Eisen. Deze laatste wordt de nieuwe voorzitter. Voor de kant van Ubbena wordt nog gezocht naar een nieuw bestuurslid, hier zijn ontwikkelingen maar e.e.a is nog niet zeker.

Marielle Hoefnagel en Frouwkje Sloterwijk stoppen met het kantinewerk. Bianca Bergsma, als coordinator fungeren bij het invullen van de kantinediensten. Er zijn een aantal vrijwilligers die zich hebben aangemeld.

De kascommissie had geen op- of aanmerkingen en de rest van de agenda kon vlot worden afgewerkt.

Tijd voor de altijd spannende BINGO! Bianca Bergsma was voor de eerste keer op de vergadering en werd ook direct diegene die met de meeste prijzen naar huis ging. Maar liefst 3X een BINGO!

Voor de agenda: 2 november 2012 Jaarvergadering IJsclub Zeijen.


  8-11-2011
 Alie

pagina terug