Nieuws

5 november: Landelijke natuurwerkdag!


Op 5 november vindt weer de landelijke natuurwerkdag plaats. In heel Nederland kunnen op die dag mensen kennis maken met het vrijwillig natuur- en landschapsonderhoud door een dag mee te werken in de natuur. Ook in Drenthe is dit op een aantal plaatsen mogelijk; deze plaatsen staan op de site www.natuurwerkdag.nl. Hier kan men zich ook opgeven om mee te doen.

De werkgroep doet – net als vorig jaar – mee aan het verwijderen van vogelkers in het bos ten noorden van het Noordsche Veld (buurt theehuis). Woensdagmiddag 2 november gaat de groep al met de motorzaag aan de gang om voor een flinke voorraad te verwerken takken te zorgen.

Op zaterdag 5 november kunnen de deelnemers aan de natuurwerkdag daarmee direct aan de gang en de werkgroep gaat op voldoende afstand van hen verder met het zaagwerk. Tussen de middag is er heerlijke snert met broodjes en roggebrood met spek en aan het eind van de dag voor iedereen iets te drinken. Dit wordt aangeboden door Staatsbosbeheer en het IVN Norg en gesponsord door hotel Karsten uit Norg.
 29-10-2011
 At de Groot, Alie

pagina terug