Nieuws

Maaien Zeijerwiekie

Hard werken in het najaar: maaien en afvoeren

Het jaarlijkse maaien en afvoeren is al weer enkele weken gaande voor de werkgroep Zeijerwiek. Vanaf 5 september zijn de werkgroepleden bezig om de oevers van de wiek te maaien zodat we zicht houden op het water en er gevist kan blijven worden. Ook worden langs de wiek dit jaar de opgeschoten struiken en jonge bomen verwijderd. Van ouds her stonden er helemaal geen bomen langs de oever.

Verder wordt gemaaid op een aantal zogenaamde zichtplekken langs en nabij de wiek. Deze plekken geven voor de wandelaar ineens een verrassend zicht op hetgeen achter de gesloten houtwal ligt. Tenslotte is de hele Veentjesroute weer gemaaid zodat deze goed begaanbaar blijft.

Het maaien in de veentjes gebeurt voor een deel door het bedrijf Dolmans in opdracht van Landschapsbeheer Drenthe. De werkgroep Zeijerwiek voert daarna het maaisel af. Ook dit jaar staat het water in het midden van de veentjes zo hoog dat daar nog niet gemaaid kan worden. Hopelijk komt er een stevige vorstperiode zonder sneeuw zodat de werkgroep dit dan alsnog zelf kan doen.

Zonder al dit maaien en afvoeren zou binnen vijf à tien jaar het mooie beeld wat we nu hebben van de wiek en de veentjes volledig verdwenen zijn omdat alles dan weer dichtgegroeid is.

Het maaisel gaat naar enkele broeibulten en verheugend nieuws is dat nu ook bij het Meestersveentje de ringslang is gezien. Deze dieren planten zich voort en groeien op in dergelijke bulten die door broei warmer zijn dan de omgeving.

 12-10-2011
 At de Groot, Henk

pagina terug