Nieuws

Verzet tegen de voorgenomen nieuw afvaltariefsysteem voor 2012 in de Gemeente Assen groeit!

Het artikel over het nieuwe afvaltariefsysteem in het Dagblad van het Noorden van 27 augustus jl. heeft veel stof doen opwaaien. Ruim 400  steunbetuigingen van zeker 1000 Assenaren heb ik al mogen ontvangen via LinkedIn en dit speciale e-mailadres.

Het merendeel van de reacties is scherp gekant tegen dit voornemen van de gemeente Assen. Hieruit maak ik op, dat een belangrijk aantal Asser burgers geen gedifferentieerd tarieven systeem voor afvalverwijdering wenst en al zeker niet geconfronteerd wil worden met hogere (doorberekende) kosten of een vervuilde omgeving als gevolg van illegale dumpingen.

Het systeem vóór 1-1-2011 voldeed goed en was gebaseerd op een solidair heffingssysteem. Via de gemeentelijke leges werden de kosten voor afvalinzameling en afvalscheiding gefinancierd. En vele Assenaren waren druk doende om het afval zo goed mogelijk te scheiden. Nog geen 100% score, maar over het algemeen wordt het afval verantwoord afgevoerd en verwerkt.
Wij willen geen diftar, we willen geen ander systeem. We willen het systeem van vóór 2011!

Dus tijd om wakker te worden en de barricades op te gaan, want voor je weet is het onzalige voorstel aangenomen door de gemeenteraad en dan moeten we het ermee doen! We moeten krachten bundelen via e-mail en de sociale media en daar heb ik jullie hard bij nodig. Op dit moment (1/9/2011) staat de teller op ruim 400 mailtjes en circa 1000 Assenaren, maar mijn mailbox kan nog veel voller (5000?). Dan gaan we een petitie opstellen en deze aanbieden aan de gemeente.


Dus ik zou het zeer op prijs stellen wanneer jullie deze tekst doorsturen (kopie maken en plakken in een mailtje) naar bekenden, vrienden, familieleden, buren etc. en ze verzoeken een mail te sturen naar diftar.assen.nee@gmail.com (let op punten in adres; geen middenstreepje gebruiken) en tevens vragen deze mail ook weer door te sturen. Alle initiatieven (Twitter, Hyves, Facebook, Buurtwebsites) op dit punt zijn welkom. Als het maar een gevulde mailbox wordt.

Media: Informatiestukken om kennis van te nemen:

Artikel Dagblad vh Noorden 27-8-2011 Verzet tegen afvaltarieven

LinkedIN discussiegroep Assen Doe mee in een discussie op LinkedIN groep Assen

Drenthe Journaal 01-09-2011 Een sigaar uit eigen doos

diftar.assen.nee@gmail.com Geef je steun op dit e-mailadres en voor verdere info

RTV Drenthe – interview 01-09-2011 à 12.15 uur

Enkele (boze) reacties Assenaren tot nu toe:

· Veel spontane steunbetuigingen; maatregel heeft averechts effect; systeem voor 1 januari 2011 was prima en moet terugkomen

· Veel zorgen over illegale dumping (foto's meegestuurd) en hogere kosten

· Bedrijven verdienen grof geld aan afvalverwerking; afvalscheidende burger mag meer betalen

· Afvalstoffenhefffing is met € 40,00 verlaagd. Is goed voor 225kg afval brengen. Daarna begint de teller aardig op te lopen € 0,18 per kg.

· Ik breng niets meer, gooi het wel in container of verbrand het in de vuurkorf. Scheelt kosten en benzinegeld

· Bewoners uit omringde dorpen zijn bang voor toename vervuiling en hogere verwijderkosten

· Verpakkingsindustrie moet veranderen

· Ouderen moeten afval kwijt in ondergrondse container en vrezen voor hogere kosten

· Gemeente moet milieu altijd voorop stellen

· Het doel is puur financieel en heeft niets te maken met een beter afval- en/of milieubeleid

· 900kg: De inwoners van Assen hadden dit al niet moeten pikken en massaal in protest moeten gaan!

· In dit geval grijpen ze het afvalbeleid als dekmantel aan om de burgers verder uit te kleden

· Dus wie zijn weer de dupe dat zijn de bejaarden; wij moeten er fel tegen vechten

· Dat er betaald moet worden oke, maar het gaat langzaam maar zeker de spuigaten uitlopen, het lijkt wel de melkkoe van de gemeente te worden

· Wij denken dat het veel duurder wordt als alle troep van de straat of uit de bossen moet worden weggehaald

· Dat men in het stadhuis niet in de gaten heeft dat deze tarieven een averechts effect hebben

· Ik verzamel alle afval gescheiden, maar hoe meer ik het afval apart houd hoe meer je moet betalen

· Dit jaar ben ik een aantal keren op het vuiloverlaadstation geweest en het is er extreem rustig

· Als er niet eens flink aan de bel wordt getrokken gaat de gemeente steeds verder in het benadelen van de burger

· We waren in Assen op de goede weg, lijkt ons... papier apart, groen, apart, plastic apart.....laat ons als beloning daarvoor Gemeente Assen, we een kleine 500 KG gratis per jaar storten.....

· Een goed initiatief, de plannen van de gemeente zijn te gek voor woorden

· En wanneer ik meer heb weg te brengen dan 900kg, dan vind ik het geen enkel probleem dat ik moet betalen

· Nee dit is niet de goede weg die de gemeente inslaat en zet absoluut aan tot ilegaal dumpen van vuil! Het moet anders kunnen

· waarom betalen voor groen afval, daar wordt door composteren alleen maar op verdient (composteren gaat vanzelf, daar hoeft de gemeente niets voor te betalen)

· Ik zeg ook NEE en hopelijk velen met mij!

· ...............................................................en nog veel meer!!!

Ik zeg: dank u tot dusver voor uw inbreng. Graag zie ik nog vele reacties van nieuwe tegenstanders van het nieuwe systeem tegemoet evenals tips en trucs. U wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Met vriendelijke groeten,

Henri Ploeg

 15-09-2011
 Henri Ploeg/Alie

pagina terug