Nieuws

Na 30 jaar de voorzittershamer neergelegd.......


 
Na afloop van de jaarlijkse fietstocht van de Biljart Club Zeijen werd de gelegenheid genomen om afscheid te nemen van de voorzitter van de biljartclub, Roel Geerts.

Gedurende 30 jaar (!!) is hij – tot ieders genoegen - als voorzitter actief geweest voor zijn club, waarvoor de club hem dan ook hartelijk dankte met een erevoorzitterschap en een gegraveerde voorzittershamer.

Hij werd in mei 2011 opgevolgd door Dick van der Velden.
 30-08-2011
 Dick van der Velden, Alie

pagina terug