Nieuws

Jaarlijkse fietstocht BCZHet was weer een leuke dag! Wilt u meer weten over de biljartclub? Klik dan op "meer" en lees alle bijzonderheden over deze sportieve dag en over de club natuurlijk!
Jaarlijkse fietstocht Biljartclub Zeijen

Op zaterdag 13 juli was het weer tijd voor de jaarlijkse fietstocht van de Biljartclub Zeijen.

Natuurlijk mocht ook de 'aanhang' weer mee, om de boel op te vrolijken, zoals iemand opmerkte. Zoals gewoonlijk werd gestart met koffie en koek op het terras van ons stamcafé Hingstman.

Het weer hield zich goed, de dagen ervoor was er veel regen geweest, maar voor deze zaterdag was er redelijk weer voorspeld met slechts in de vroege middag een klein regenbuitje. Niet onbelangrijk als je op de fiets bent...

De tocht nam een aanvang rond de golfbaan, richting Kloosterveen, waar menigeen tot de ontdekking kwam dat ze daar nog nooit gefietst hadden, maar dat het eigenlijk een heel mooie route rond de Baggelhuizerplas was en de moeite waard om nog eens te doen! Al snel arriveerden we bij de eerste halte, te weten Restaurant Van Veen in Witten, waar de inwendige mens werd versterkt.

De zin zat er goed in en we gingen verder richting Hoogersmilde. Dit was het moment dat het voorspelde buitje zich met enige stevige druppels aankondigde. Reden voor sommigen om de poncho's te voorschijn te halen, al merkte iemand op dat het 'zo dramatisch nog niet was'. Toen de regen echter even later doorzette, zagen we ook deze spreker met de poncho om verder fietsen... We hoefden niet lang in het plastic te vertoeven: al snel waren we bij de ingang van het Fochteloër Veen, waar de regenkleding kon worden opgeborgen en de boterhammetjes tevoorschijn gehaald. Wederom gesterkt en gevoed stapten we weer op om over het altijd mooie Fochteloër Veen, waar de heide schitterend in bloei stond, richting Veenhuizen te gaan.

Dat was ook onze volgende halte, te weten de brouwerij Maallust. Een prima plek natuurlijk om even wat te drinken en de heren zaten dan ook al snel aan het bier of aan een andere hartversterker, terwijl de vrouwen zich massaal op het aldaar aanwezige winkeltje Tooi en Opsmuk stortten. Enthousiast werd er rond gegraaid in allerlei leuke 'knutsels' om het huis mee op te vrolijken en werden de ruim aanwezige schilderijen bezichtigd. Het was moeilijk om de mooie dingen die in deze winkel werden verkocht te weerstaan en er gingen ook heel wat pakjes de fietstassen in en ja, toen moest er ook een schilderij mee op de fiets.

Na enige rondjes troostrijk vocht en advocaatjes met slagroom, cappuccino's en spa blauw en na bezichtiging van de brouwerij en van het prachtige toilet, waar de muur helemaal is ingelegd met mooie kleine kleurrijke steentjes, gingen we tenslotte voor het laatste stuk van de rit weer op de fiets. Nog even langs de leuke huisjes met al die stichtende leuzen waar ze vroeger in het gevangeniswezen wel heel scheutig mee waren om de boosdoeners weer op het goede pad te krijgen, en vervolgens richting Norg en Zeijen.

Het was een prachtige route, met dank aan de fietscommissie! In Zeijen aangekomen konden we als afsluiter genieten van een gezellig etentje bij Café Hingstman, als altijd weer heel goed verzorgd, tot en met het afsluitende kopje koffie 'van het huis'.

Van deze gelegenheid werd tevens gebruikgemaakt om afscheid te nemen van de voorzitter van de biljartclub, Roel Geerts. Gedurende 30 jaar (!!) is hij – tot ieders genoegen - als voorzitter actief geweest voor zijn club, waarvoor de club hem dan ook hartelijk dankte met een erevoorzitterschap en een gegraveerde voorzittershamer. Hij werd in mei 2011 opgevolgd door Dick van der Velden.

NIEUWE LEDEN
We kijken weer terug op een gezellige dag met de mannen van de biljartclub, waarbij ook de vrouwelijke aanhang eens mee kon genieten. Want bij de mannen is het altijd wel gezellig, zo wordt verteld, wanneer zij op hun vaste maandagavond hun partijtjes biljarten.

Dit alles in café Hingstman bij een prima bak koffie of glas fris, en – ter verbetering van de conditie en concentratie - later op de avond een glaasje. Enige tijd geleden was er voor de biljartclub een ledenstop afgekondigd, omdat men het ledental van 14 niet te boven wil gaan. Momenteel kunnen er echter weer 1 a 2 leden bij!

Lijkt het u wat om op de maandag een leuke biljartavond te hebben en behoort u tot de iets oudere 'jeugd', terwijl u ook nog een man bent (vrouwen kunnen zich aansluiten bij de vermaarde Zeijer Stoten op de donderdagavond!), meldt u dan snel aan of komt u eens kijken.

Vanaf 26 september 2011 zijn we weer iedere maandagavond van 19.00 tot 23.00 uur (stipt!) actief.

Naast het biljarten wordt er gekaart, te weten klaverjassen en tachtigen, terwijl er ook wordt nagekaart over de resultaten van ons dierbaar zwart en geel, het weer, de toestand in de wereld en alles wat met grond, verbouwen en wezens op vier poten (of twee benen) te maken heeft. Voorop staat dat ieder zich thuis moet voelen bij de club.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot:
Jan Emmens, telefoon 0592-291378
Dick van der Velden, telefoon 0592-291991 (dtvdveld@xs4all.nl) 
Jantienus Ruinemans, telefoon 0592-291538

 30-08-2011
 Dick van der Velden, Alie

pagina terug