Nieuws

ANV Drenthe

De Agrarische Natuurvereniging Meander en de Agrarische Natuurvereniging Noordenveld gaan samen met de andere ANVʼs op in één nieuwe vereniging voor geheel Drenthe.

ANV Drenthe is een feit. ANV Drenthe bedient de gehele provincie en daarmee zijn wij klaar voor de toekomst. Wanneer onze staatssecretaris Henk Bleker de plannen rond de nieuwe GLBʼs ten uitvoer brengt past dat binnen het beleid van ANV Drenthe. Drenthe kent na vandaag geen witte vlekken meer. ANV Drenthe zet zijn schouders onder de Drentse landbouw.

ANV Drenthe vindt het belangrijk dat boeren, tuinders en burgers samen gaan in multifunctionele landbouw. Drenthe biedt op dat punt nog vele kansen die tot heden onbenut zijn gebleven. Door krachten van meerdere partijen te bundelen wil ANV Drenthe komen tot deze verbreding. Wij kennen een uniek landschap met vele varianten, van weidevogelgebieden in zuidoost Drenthe, Ganzenbeheer rond Leekster en Zuidlaardermeer en het Akkervogelbeheer rond Eext.

Maar ook het project bloemrijke akkers zal een bredere aanpak krijgen in combinatie met de Agrarische verbindingszones die nu vooral rond Zeijen en Norg een prachtige invulling zijn voor een goede Biodiversiteit en onze kleindieren in de natuur een goede verzorging geven in de wintermaanden.

Biomassa en compostering staan hoog in ons vaandel. Berm-maaisel en gras zullen een belangrijke bijdrage kunnen gaan leveren aan onze energiebehoefte. Binnenkort start een uitgebreid onderzoek en aansluitend een pilot project in samenwerking met de Provincie Drenthe.

Landbouw en toerisme is wat in Drenthe uitstekend samen gaat en nog veel uitbreidingsmogelijkheden laat zien. Wij willen daar als ANV Drenthe met alle betrokken partijen een ruimere invulling aangeven.

Eén ANV Drenthe en toch lokaal, binnen de gemeenschap draagvlak creëren. Dit gaan we bereiken door binnen elke gemeente 3 bestuurders te hebben. De kennis van die bestuurders gaan we koppelen en daar inzetten waar nodig. Een dagelijks bestuur met een secretariaat zullen de dagelijkse zaken gaan behartigen.

Het dagelijks bestuur bestaat uit Erik Emmens, Zeijen, Hester Dilling, Grolloo en Bert Wiekema uit Amen. De overige vacatures worden binnenkort ingevuld. ANV Drenthe is samen met BoerenNatuur, Landschapsbeheer Drenthe en de vereniging van Drentse Boermarken gekomen tot een intentieverklaring voor langdurige samenwerking binnen de provincie Drenthe.

Juli 2011, ANV Drenthe, Amen 4, 9446 PC Amen. www.anvdrenthe.nl e-mailadres:

 24-07-2011
 Erik Emmens, Rolf

pagina terug