Nieuws

Auto's wassen voor West-Timor

Groep 7 & 8 heeft, al weer een poosje geleden, auto's gewassen voor het goede doel
'West-Timor'. 

En ook al regende het erg hard, we zijn gewoon doorgegaan!

De totale opbrengst is € 65,60.

We willen alle mensen bedanken die hun auto hebben laten
wassen of een donatie hebben gedaan.

Groeten, Irene en Ilse
  7-06-2011
 Miranda/Alie

pagina terug