Nieuws

Maaibeleid Boermarke


Het is bij een aantal inwoners van het dorp Zeijen opgevallen dat de Brink dit jaar op een andere manier is gemaaid als wat jullie gewend zijn van de Boermarke. Dit is gedaan op advies van de mensen van landschapbeheer Drenthe. Met hun hebben wij in september 2010 een inspectieronde gedaan over onze Brink. Om zo te beoordelen of de bemesting en beluchting van de Brink in het voorjaar 2007 effecten laat zien. De conclusie was dat de Brink er vitaal uit zag en dat er zichtbaar bij de deskundigen wel resultaten zijn geboekt. Blad- en bodemonderzoek zullen dit ook nog kunnen aantonen. Wat ook opviel was dat er veel vreterij aan de bladeren zat, dit is mogelijk te beperken door de natuurlijke vijanden van de rupsen op de brink de ruimte te geven. Hierop kwam het advies om niet alles meer weg te maaien en minder rondom de bomen te maaien. Omdat daar dan de natuurlijke vijanden van de rupsen zich kunnen huisvesten. Het is voor ons als volmachten van de Boermarke ook even wennen, dat niet alles meer netjes glad gemaaid is. Wanneer er behoefte is om hier op een reactie te geven dan horen wij dat graag om zo te kijken of we hier mee door moeten gaan.

Reacties kunt u mailen naar Gerko.brink@planet.nl

De Volmachten

 28-05-2011
 Ella, Henk

pagina terug