Nieuws

Oproep aan alle oud-leden van de Vrouwen van Nu afd. Zeijen

Op woensdag 25 mei a.s  willen we de jaarlijkse fietstocht gaan houden. Zoals jullie weten hebben wij bij het  beëindigen van de Vrouwen van Nu gezegd, dat wij willen proberen om gewoon ieder jaar nog een fietstocht te gaan organiseren. We hopen dan ook dat jullie je weer zullen opgeven en gezellig met ons mee gaan fietsen. Ook de vrouwen die al langer geen lid meer waren, mogen zich gerust weer opgeven. Opgave graag voor 1 mei a.s. bij Lineke Nijborg(0592-291301) of Trijntje ten Brink(0592-291455). 

Lineke en Trijntje
 27-04-2011
 Erna

pagina terug