Nieuws

Wie o Wie heeft onze Vaandel!!

De vaandel en vaandelstok van SVZ worden vermist. Deze zijn waarschijnlijk als laatste gebruikt bij het zestig jarig jubileum van SVZ. Weet jij waar deze zijn geef dit dan door aan één van de bestuursleden van SVZ. Graag zo spoedig mogelijk. Dan kunnen we ze, zoals de traditie het voorschrijft, nog gebruiken tijdens de intocht van de komende gymnastiek uitvoering.

Alvast bedankt.

Namens het bestuur van SVZ,
Migchiel de Vlas.


  2-05-2011
 Migchiel

pagina terug